SKARBNIK GMINYElżbieta Czajka

ZASTĘPCA SKARBNIKA – TERESA WASIAK

tel.(0-24) 282-17-78

kompetencje skarbnika:

1. nadzoruje sprawy finansowe Gminy oraz kieruje pracą Referatu Finansowego

2. przekazuje pracownikom wytyczne do opracowania nie zbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,

3. przygotowuje projekt budżetu i budżet Gminy,

4. dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje Wójta o jego realizacji,

5. dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowuje i organizuje obieg dokumentów finansowych

6. sporządza sprawozdania finansowe: kwartalne, półroczne i roczne

7. realizuje ustawy:

  • o finansowaniu gmin,

  • o dochodach, podatkach i opłacie skarbowej,

8. realizuje budżet Gminy,

9. realizuje zadania i obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 1991 roku w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,

10. zapewnia ochronę mienia komunalnego ( inwentaryzacje ) ,

11. kontroluje wykonanie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach

publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych,

12. opracowuje zakresy czynności dla pracowników Referatu Finansowego,

13. stara się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz do budżetu Gminy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-26 12:25:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-11 12:09:43
  • Liczba odsłon: 609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661087]

przewiń do góry