EWIDENCJA UDZIELONYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO (zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy   z dnia 13 września 1996 r.    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

·          Paweł Lewandowski Wojszyce 52A 99-311 Bedlno tel. 697 445 502,                                               data obowiązywania zezwolenia: 15.03.2012r.-27.02.2022r.

 

         ASAPOL” Sp. z o.o. ul. Jabłonkowa 16   99-319 Dobrzelin tel. 24 285 11 01,     data obowiązywania zezwolenia:   17.07.2013r.-25.06.2023r.

 

         MIG-MA Sp. z o.o.  ul. Barlickiego 15   99-320 Żychlin tel. 24 285 11 97,      data obowiązywania zezwolenia:   18.08.2015r.-2.08.2025r.

 

         EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne Barbara Zabłocka ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno tel. 503 830 119, data obowiązywania zezwolenia:   1.10.2016r.-7.09.2026r.

 

        FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów tel. 609 738 954, data obowiązywania zezwolenia:   6.12.2016r.-14.11.2026r.


         Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno tel. 24 254 29 87, data obowiązywania zezwolenia:   9.08.2017r.-8.08.2027r.

 

         P.P.-H. “HETMAN” Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno, NIP 7752418326,

10 data obowiązywania zezwolenia 08.2018r.-9.08.2028r.