Bedlno, dnia 22. 12. 2017 r.

Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


ZP.271. 5. 2018


Do wszystkich Wykonawców biorących udział

w postępowaniuZAWIADOMIENIE-

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiajacy zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach

Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno


przekazuje informacje dotyczące:


1.Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto- 47 300,00 zł

2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny brutto za wywóz 1 pojemnika nieczystości stałych segregowanych, 1 m³ nieczystości płynnych, terminu płatności za nieczystości stałe i płynne


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto za wywóz 1 pojemnika nieczystości stałych segregowanych

Cena brutto za wywóz 1 m³ nieczystości płynnych

Termin płatności za wywóz nieczystości stałych i płynnych

1

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

152,54 zł

52,74 zł

od 22 do 30 dni


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-22 10:41:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-22 10:41:51
  • Liczba odsłon: 166
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry