Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 BedlnoBedlno, dnia 04.12.2017 r.

ZP.271.4.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 04.12.2017r. o godz. 9:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje:1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 444 528,00 złotych brutto.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.11.2017r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty w zł

Termin płatności faktury

Kryterium środowiskowe (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

1

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

440325,72

30 dni (od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)

od 4 do 6 akcji


3. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 09:59:49
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665033]

przewiń do góry