Ogłoszenie nr 500065087-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Bedlno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618832-N-2017
Data: 24/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Bedlno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24, 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (url): ugbedlno.bip.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III Warunki udziału w postępowaniu
Punkt: 1.1
W ogłoszeniu jest: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum cztery usługi polegające na dowozie osób niepełnosprawnych,
W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje minimum dziesięć usług polegających na dowozie osób niepełnosprawnych,
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-27 12:04:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 12:04:04
  • Liczba odsłon: 153
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry