Bedlno, dn. 05.10.2017 r.

ZP. 271.10.2017

 

 

INFORMACJA O:

 

·         wyborze najkorzystniejszej oferty

·         wykonawcach którzy zostali wykluczeni

·         wykonawcach, których ofert zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi gminnej Stradzew – Załusin dł. 1585 mb, szer. 5 m.” przekazuje informacje dotyczące:

 

1.      Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla zadania pn. .: „Przebudowa  drogi gminnej Stradzew – Załusin dł. 1585 mb, szer. 5 m.” - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertą

 

 

 

Punktacja w kryterium:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena – 60%

Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

1.

 

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno  

60

0

60

 

 

 

2.      Odrzucono: nie odrzucono żadnej oferty.

3.      Wykluczono: nie wykluczono żadnego wykonawcy

4.      Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Wójt Gminy

Krzysztof Kołach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-05 14:50:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 14:50:32
  • Liczba odsłon: 176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658250]

przewiń do góry