Bedlno, dn. 29.09.2017 r.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno  

 

Zawiadomienie – informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa  drogi gminnej Stradzew – Załusin dł. 1585 mb, szer. 5 m.” przekazuje informacje dotyczące:

a)      Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Na sfinansowanie zadania Zamawiający przeznaczył kwotę  276.940,97 złotych netto, 340.637,39 złotych brutto

b)      Firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia i warunków płatności ponieważ określił w SWIZ, jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym.

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno  

339.801,24

36 miesięcy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-29 13:20:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-29 13:20:43
  • Liczba odsłon: 183
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry