WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleckiej Dąbrowie -  na okres trzech lat.

 

L.p.

Nr działkiPow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

 1.

207/10,0844

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 2.

207/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

  3.

208/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 4.

209/10,0844

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 5.

209/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 6.

210/10,0845

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 7.

210/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 8.

211/10,0845

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

 9.

211/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

10.

212/10,0846

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

11.

212/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

12.

213/10,0848

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

13.

213/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

14.

214/10,0848

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

15.

214/20,0052

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

16.

204/10,1174

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

17.

204/40,0511

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

18.

204/60,0494

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

19.

204/70,0485

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

20.

204/80,0477

Plecka Dąbrowa

LD1K/00026625/7

R IIIa

Brak planu.

Na prowadzenie działalności statutowej.

21.

204/9