Bedlno, dnia 23.08.2017 r.INFORMACJA O:


wyborze najkorzystniejszej oferty


DLA CZĘŚCI I i DLA CZĘŚCI II


Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody:

Część I: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów- Parcel gm. Bedlno dz. nr ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi;

Część II: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów gm. Bedlno dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi;

Część III: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia - Jaroszówka, gm. Bedlno;

Część IV: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach, gm. Bedlno dz. nr ew. 74

w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach  1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla:

- CZĘŚĆ I - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów- Parcel gm. Bedlno dz. nr ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi: Oferta nr 2 - ZPU Markostal Marek Tyniec 99-300 Kutno ul. Powstania Styczniowego 21;

- CZĘŚĆ II - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów gm. Bedlno dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi: Oferta nr 2 - ZPU Markostal Marek Tyniec 99-300 Kutno ul. Powstania Styczniowego 21.


Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:


Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy


Część

Punkty przyznane ofercie za kryteria:

Łączna ilość otrzymanych punktów

Cena – 60%

Gwarancja – 40%

1

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin

CZĘŚĆ I - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów- Parcel gm. Bedlno dz. nr ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi

52,56
20,00

72,56

CZĘŚĆ II - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów gm. Bedlno dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi


48,24
20,00

68,24

2

ZPU Markostal Marek Tyniec 99-300 Kutno ul. Powstania Styczniowego 21

CZĘŚĆ I - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów- Parcel gm. Bedlno dz. nr ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi

60,00

40,00

100,00

CZĘŚĆ II - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów gm. Bedlno dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi

60,00
40,00

100,00Wójt Gminy

Krzysztof Kołach


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.08.2017.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 14:06:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 14:06:01
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655162]

przewiń do góry