Ogłoszenie nr 500005626-N-2017 z dnia 28-07-2017 r.

Bedlno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557984-N-2017
Data: 26/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bedlno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101554300000, ul. Bedlno  24, 99311   Bedlno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 2821420, 2821770, 2821771, e-mail ug@bedlno.pl, faks 24 282 17 50.
Adres strony internetowej (url): www.ugbedlno.bip.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >POLSKI

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W ogłoszeniu powinno być: INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:c) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone Pełnomocnikowi (np. Liderowi / przedstawicielowi / partnerowi wiodącemu) do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy e) Zestawienie wartości ryczałtowych – wg. załącznika nr 2 dotyczące części na którą jest składana oferta

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-28 18:45:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 18:45:26
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665202]

przewiń do góry