INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2016 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r,  poz. 1870 z późn zm.)

 

 

 

  1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2016 rok                                      - 18.626.818,04

      Wydatki wykonane za  2016 rok                                      - 15.488.797,44

      Nadwyżka budżetowa                                                       -   3.138.020,60

 

 

  1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 -  0,00

 

 

 

  1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

  1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 2.119,85,-( rozdz. 60014 ) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 61.902,26 ( rozdz. 80104 )

 

 

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEN , ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2016 ROKU

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Mateusz Marciniak,

2.         Mateusz Marciniak,

3.         Karolina i Marek Prośniewscy,

4.         Tomasz Bieńko,

5.         Marzena i Marek  Janczewscy,

6.         Zdzisław Słaby,

7.         Irena i Gabriel Myszkowscy,

8.         Agnieszka i Jarosław Jóźwiak,

9.         Karolina i Kamil Majchrzak,

10.       Anna Łąpieś,

11.       Marianna i Arkadiusz Prośniewscy,

12.       Magdalena i Mariusz Wolszczak,

13.       Magdalena i Mariusz Wolszczak,

14.       Renata i Marek Torzyńscy,

15.       Piotr Kapusta

16.       Katarzyna i Paweł Szafran,

17.       Dorota i Jacek Gabryelczyk,

18.       Teresa i Krzysztof Królikowscy,

19.       Alicja i Konrad Olejniczak,

20.       Anna i Krzysztof Kołach,

21.       Agnieszka i Grzegorz Rosińscy,

22.       Beata i Mirosław Dominiak,

23.       Anita i Mariusz Urbańscy. 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

brak

 

 

 

 

Odroczenie  terminu płatności  w zakresie podatków   - brak

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków     -  brak

Umorzenie  odsetek od zaległości w zakresie podatku  - brak

 

 

 


 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2016 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ            

                       

 Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej
1

2

3


1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


5

ADAMCZYK TOMASZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


6

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


7

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


8

ADAMSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


9

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


10

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


11

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


12

ANCEROWICZ JACEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


13

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


14

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


15

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


16

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


17

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


18

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


19

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


20

ANTONIAK ZBIGNIEW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


21

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


22

BACZYŃSKI WŁADYSŁAW

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


23

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


24

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


25

BANACHOWICZ EUGENIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


26

BANACHOWICZ TADEUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


27

BANASIAK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*


28