271.07.2017

Bedlno, dnia 02.03.2017r.
ZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu.

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na wykonanie zadania pn.:" Świadczenie usług w zakresie wyjazdów okazjonalnych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Bedlno, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz ich opiekunów, realizowanych w celach kulturalno - oświatowych, sportowych oraz promocyjnych, a także realizowanych w ramach programu pn.: "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017" pn.: "Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie" : wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Transportowe Agata Kiełbasa, Złotniki 11, 99-311 Bedlno

1.Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryteriach : cena za 1 km faktycznego przejazdu - 60 %, termin płatności - należności za faktury - 40% - najwyższą liczbę punktów.

Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryterium

cena za 1km faktycznego przejazdu

termin płatności - należności za faktury

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie sp.zo.o., 99-300 Kutno, ul. Oporowska 10

24,48

40

2

Usługi Transportowe Agata Kiełbasa, Złotniki 11, 99-311 Bedlno

60

40

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

4.Wykluczono następujących Wykonawców : nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-03 12:59:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 12:59:27
  • Liczba odsłon: 165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655194]

przewiń do góry