Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99- 311 Bedlno


Bedlno, dnia 27. 12. 2016r.

ZP.271/6/2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dotyczy:postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych ze szkół:Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.


Otwarcie ofert odbyło się dn. 23. 12. 2016 r. o godz. 10/00

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm. ) zamawiający informuje:


  1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:44 500,00 zł brutto.

  2. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15. 12. 2016 r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:


Nr oferty

Firma ( nazwa) oraz adres Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty

w zł

Termin Płatności faktury

1

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99- 300 Kutno, ul Łąkoszyńska 127

44497,00 zł


do 30 dni3. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-27 09:34:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 09:34:54
  • Liczba odsłon: 179
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry