Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 BedlnoBedlno, dnia 15.12.2016 r.

ZP.271.3.2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 15.12.2016r. o godz. 9:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje:1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 408 240,00 złotych brutto.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.12.2016 r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty w zł

Termin płatności faktury

Kryterium środowiskowe (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

1

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

402199,68

30 dni (od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)

2 akcje


    3. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-15 09:52:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 09:52:45
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665125]

przewiń do góry