Bedlno,2016.12.09

271.5.2016ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :"Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół".Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Bedlno z siedzibą Bedlno 24 ,99-311 Bedlno , zawiadamia że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół", zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione , ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający również nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Bedlno,

mgr inż Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-09 12:32:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 12:32:16
  • Liczba odsłon: 173
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655039]

przewiń do góry