271.05.2017

Bedlno, dnia 06.12.2016r.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu /wykluczeniuNa podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2464 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na wykonanie zadania pn.:" Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno" wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Transportowe Agata Kiełbasa Złotniki 11, 99-314 Krzyżanów .

1.Oferta złożona przez w/w Wykonawce uzyskała przy kryteriach : cena - 60 %, czas podstawienia autobusu zastępczego 20%, termin płatności - należności za faktury - 20% - najwyższą liczbę punktów.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art.94 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

4.Wykluczono następujących Wykonawców : nie wykluczono żadnego Wykonawcy.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 13:10:08
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry