SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) - wersja *.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:


Załącznik nr 1 – formularz oferty, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału postępowaniu, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,- wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 7 – projekt umowy, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia, - wersja *.doc, wersja *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-07 07:36:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 08:08:20
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665045]

przewiń do góry