OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA


Zakup wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego

Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22.11.2016 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na "Zakup wraz z dostawą lekkiego oleju opałowego

dokonano wyboru oferty złożonej przez:

"KOPER" SP.JAWNA

99- 400 Łowicz, Pilaszków 18


W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferty nie zostały odrzucone, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny

Łączna punktacja

1

DAMO Plus sp. z o.o. sp.k.

99- 400 Łowicz, ul. Małszyce 2 d/ 2e

1 cena- 59,52 %

2 czas – 40,00%

99,52 pkt

2

"KOPER" SP.JAWNA

99- 400 Łowicz, Pilaszków 18

1 cena- 60,00 %

2 czas – 40,00%

100,00 pkt

3

TRANS- KOL PALIWA Sp. z o.o.

62-600 Koło

1 cena- 59,52 %

2 czas – 40,00%

99,52 pkt

4

PETROJET 26- 670 Pionki Kieszek 52

1 cena- 58,80 %

2 czas – 40,00%

98,80 pkt

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Bedlno,

mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-23 07:36:03
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry