Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

„Wykonanie otworu poszukiwawczego celem określenia możliwości ujmowania wód z utworów jurajskich dla potrzeb poprawy jakości wody pitnej na ujęciu gminnym w miejscowości Pniewo dz. nr 256/2; 258/2” w ramach zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

 

Wybrano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROELPOL Sp. z o.o., ul. Nowa  29/31, 90-030 Łódź.

 

 Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryteriach: Cena – 60%, Okres gwarancji – 40% najwyższą liczbę punktów.

 

Poniżej Zamawiający podaje nazwy Wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny
 i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Punktacja w kryterium:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1.

 

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609,

36-207 Grabownica Starzeńska 

58,82

20

78,82

2.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROELPOL Sp. z o.o., ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

60

40

100

3.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” S.A., ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

53,35

40

93,35

4.

HYDROEL Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał,  Zagórzany 679, 38-333 Zagórzany

59,25

40

99,25

5.

GEOFIZYKA TORUŃ S.A., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń

51,66

40

91,66

 

  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym  w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Odrzucono następujące oferty:    nie odrzucono żadnej oferty
  3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

                                                                                   

Bedlno, dnia 03.11.2016 r.

                                                                

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-04 07:23:55
  • Liczba odsłon: 213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1664971]

przewiń do góry