Bedlno, dnia  03.11.2016 r.

271.10.2016

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie otworu poszukiwawczego celem określenia możliwości ujmowania wód z utworów jurajskich dla potrzeb poprawy jakości wody pitnej na ujęciu gminnym w miejscowości Pniewo dz. nr 256/2; 258/2” w ramach zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2464 z póź. zm.) Zamawiający informuje:

 

1.      Na sfinansowanie zadania Zamawiający przeznaczył kwotę 234 675,59 złotych brutto.

2.      W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.10.2016 r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

1.

 

ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska 609,

36-207 Grabownica Starzeńska 

199 247,70 zł

48 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych HYDROELPOL Sp. z o.o., ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź

195 324,00 zł

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne „HYDROPOL” S.A., ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków

219 678,00 zł

60 miesięcy

4.

HYDROEL Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał,  Zagórzany 679, 38-333 Zagórzany

197 808,60 zł

60 miesięcy

5.

GEOFIZYKA TORUŃ S.A., ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń

226 848,90 zł

60 miesięcy

 

3.      Termin wykonania zamówienia: 31.03.2017 r.

4.      Płatność nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.  Termin płatności faktury -  21 dni od daty jej wystawienia.

                                                                                   

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-04 07:22:04
  • Liczba odsłon: 199
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1664896]

przewiń do góry