Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno”

Wybrano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  DOM-MIX Edyta Karlikowska, ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin z ceną  brutto  130 647,41 zł

 

 Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –60%, Okres gwarancji – 15%, Termin płatności faktury – 10%, co daje łącznie 85% punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Punktacja w kryterium:

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena

Okres gwarancji

Termin płatności faktury

Łączna punktacja

1.

 

 Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

46,98

20

10

76,98

2.

Firma Handlowo – Usługowa „ITC” Angelika Jabłońska, 87-821 Baruchowo, Baruchowo 8A

44,91

30

10

84,91

3.

DOM-MIX Edyta Karlikowska, ul. Traugutta 8/64, 99-320 Żychlin

60

15

10

85,00

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

46,02

15

10

71,02

5.

Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów

52,70

25

10

87,70


 

Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

Odrzucono następujące oferty:    nie odrzucono żadnej oferty

Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

Niżej wymienione oferty, których   wartość oferty  przewyższa   kwotę,  jaką zamawiający   przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia, nie są rozpatrywane.

L.p.

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

1.

 

 Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3, 88-300 Mogilno

2.

Firma Handlowo – Usługowa „ITC” Angelika Jabłońska, 87-821 Baruchowo, Baruchowo 8A

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

4.

Firma Transportowo – Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów

 

 

                                                                                          

Bedlno, dnia 30.08.2016 r.

 

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-31 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 11:27:11
  • Liczba odsłon: 187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry