ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.


Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz

z opieką z terenu Gminy Bedlno.


Na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bedlno

z siedzibą Bedlno 24, 99-311 Bedlno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu

i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno złożona

oferta nr 1 -Usługi Transportowe Piotr Kępka, Wojszyce 74, 99-311 Bedlno

oraz oferta nr 2 Usługi Transportowe Agata Kiełbasa Złotniki 11, 99-314 Krzyżanów - nie spełniają wymagań określonych w SIWZ i zostały odrzucone.


Zgodnie z ar.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bedlno

z siedzibą Bedlno 24, 99-311 Bedlno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie dowozu

i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno, unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ nie złożono innej oferty niepodlegającej odrzuceniu ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu .


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-12 12:19:23
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658258]

przewiń do góry