INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNOGmina Bedlno organizuje system odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka ustalonej opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosi (od dnia 1 sierpnia 2019r.):
 •   12 zł/1 osobę/1 miesiąc – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 •   22 zł/1 osobę/1 miesiąc – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 1. za styczeń, luty – do dnia 15 marca danego roku;

 2. za marzec, kwiecień - do dnia 15 maja danego roku;

 3. za maj, czerwiec, lipiec, sierpień - do dnia 15 września danego roku;

 4. za wrzesień, październik - do dnia 15 listopada danego roku;

 5. za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie  lub u sołtysa.


W ramach uiszczanej do Gminy opłaty przez mieszkańców, firma odbierająca odpady komunalne wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki na odpady komunalne. Właściciele nieruchomości ponoszą odpowiedzialność za przekazane (użyczone) im pojemniki.


Zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów przekazywane są do  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Krzyżanówku (gm. Krzyżanów).


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-25 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-25 14:39:26
 • Liczba odsłon: 277
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1579479]

przewiń do góry