INFORMACJA  ROCZNA  ZA  2015 ROK  O  WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

                    

( art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r,  poz. 885 z późn zm.)

 

 

 

  1. Wykonanie budżetu j.s.t.

 

      Dochody wykonane za 2015 rok                                      - 14.095.206,57

      Wydatki wykonane za  2015 rok                                      - 12.938.776,86

      Nadwyżka budżetowa                                                       -  1.156.429,71

 

 

  1. Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2

 

Kwota 34.943,- ( rodz. 80110 )

 

  1. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4  - 0,00

 

  1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. 2.500,-( rozdz. 60014 ) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t. – 35.128,30 ( rozdz. 80104 )

 

 

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – 0,00

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2015 roku.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATY NA  RATY W  KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł w 2015 ROKU

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

          brak

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

          brak

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.         Alicja i Konrad Olejniczak,

2.         Łukasz  Janus,

3.         Krystyna  i Jan  Wróbel,

4.         Bogumiła i Adam  Fabiańscy,

5.         Aneta i Łukasz Stępień,

6.         Marcin Cyganiak,

7.         Łukasz Kołodziejski,

8.         Małgorzata i Artur Jakubowscy,

9.         Ewelina i Marek Tarkowscy,

10.       Ewelina i Marek Tarkowscy,

11.       Ewelina i Marek Tarkowscy,

12.       Aleksandra i Tomasz Sałuda,

13.       Hanna i Jacek  Wegner,

14.       Henryka i  Bogusław Kaczor,

15.       Anna i Witold Sołtyszewski,

16.       Tomasz  Stańczyk,

17.       Michał Wodzyński,

18.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak,

19.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak,

20.       Elżbieta i  Remigiusz Marciniak.

 

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.         Aneta i Jacek Maciejewscy.

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 zł, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA

 

Umorzenie należności w zakresie podatków

1. Woźniak Mirosław, zam. Kutno – 1448,00 zł – ważny interes podatnika

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

           1. Woźniak Mirosław, zam. Kutno – 95,00 zł – ważny interes podatnika

 

 

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ            

                       

                       

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Forma pomocy publicznej

                       

                       

1                                   2                             3

1          ABRAMOWICZ ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

2          ADAMCZYK GRZEGORZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

3          ADAMCZYK MAREK        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

4          ADAMCZYK ROBERT       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

5          ADAMIAK MICHAŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

6          ADAMIAK STANISŁAWA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

7          ADAMSKI GRZEGORZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

8          ADASIAK MARCIN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

9          AMBROZIAK ANDRZEJ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

10        AMBROZIAK LESZEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

11        AMBROZIAK TOMASZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

12        ANCEROWICZ JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

13        ANDRZEJCZYK JANUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

14        ANDRZEJCZYK KAMIL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

15        ANDRZEJCZYK WOJCIECH        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

16        ANDRZEJEWSKA MARZENA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

17        ANTCZAK JAKUB  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

18        ANTCZAK JAN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

19        ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

20        ANTONIAK ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

21        ANTOSIK WIESŁAWA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

22        BACZYŃSKA REGINA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

23        BACZYŃSKI WŁADYSŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

24        BALIK JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

25        BANACHOWICZ EUGENIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

26        BANACHOWICZ TADEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

27        BANASIAK MAŁGORZATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

28        BARANOWSKA WANDA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

29        BARANOWSKI MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

30        BARLAK ANDRZEJ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

31        BARLAK GRZEGORZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

32        BARTOSIAK JANUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

33        BARTOSIAK LUCYNA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

34        BAWOLAK KATARZYNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

35        BEDNAREK ANDRZEJ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

36        BERCZYŃSKA URSZULA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

37        BIAŁAS TADEUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

38        BIELECKI JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

39        BIELECKI JAN        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

40        BILSKI BOGDAN   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

41        BISIOREK RENATA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

42        BOGÓLEWSKI WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

43        BOŁDOWICZ TOMASZ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

44        BONARSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

45        BOŃCZAK CZESŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

46        BOŃCZAK KAROL            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

47        BOŃCZAK TADEUSZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

48        BORENSZTEJN DOMINIK           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

49        BORKOWSKI HUBERT     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

50        BORKOWSKI JÓZEF         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

51        BREWIŃSKA BEATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

52        BREWIŃSKI ANDRZEJ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

53        BREWIŃSKI ZDZISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

54        BUCZEK MAŁGORZATA  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

55        BUDZICH JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

56        BUJAŁA BOGUSŁAWA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

57        BURCEWICZ BEATA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

58        CHARĄŻKA IRENEUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

59        CHARĄŻKA KATARZYNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

60        CHARĄŻKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

61        CHLEBNY JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

62        CHLEBNY STANISŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

63        CHYBICKI JÓZEF  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

64        CIĄPAŁA DARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

65        CIĄPAŁA MARCIN            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

66        CYGANIAK KRZYSZTOF            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

67        CYGANIAK MARCIN       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

68        CZAJKA WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

69        CZAJKA WŁODZIMIERZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

70        CZAJKOWSKI ZDZISŁAW           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

71        CZARNECKI DARIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

72        CZEKAJ WIESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

73        CZUBA ZBIGNIEW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

74        DABERGUT PAWEŁ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

75        DAJNOWSKA DOROTA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

76        DAŁEK ANDRZEJ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

77        DAŁEK GRZEGORZ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

78        DAŁEK KAZIMIERZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

79        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

80        DAŁEK SŁAWOMIR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

81        DAŁEK WIESŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

82        DEKA SŁAWOMIR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

83        DĘBSKI SEWERYN            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

84        DŁUŻNIEWSKI PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

85        DOLECKA BARBARA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

86        DOMAŃSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

87        DOMAŃSKI JAN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

88        DOMAŃSKI JAROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

89        DOMINIAK ADAM Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

90        DOMINIAK ANDRZEJ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

91        DOMINIAK MIROSŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

92        DOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

93        DOMŻAŁ PAWEŁ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

94        DRABIK ANETA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

95        DRABIK BOGUSŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

96        DRABIK GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

97        DRABIK KONRAD Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

98        DRZEWOSZEWSKI PIOTR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

99        DUBIEL WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

100      DUDKA JACEK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

101      DUDKA WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

102      DUDKIEWICZ WIESŁAW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

103      DURMA JERZY       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

104      DUTKOWSKI JAN  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

105      DUTKOWSKI PIOTR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

106      DWOJACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

107      DYSIEROWICZ SŁAWOMIR       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

108      DZIĘGIELEWSKA MONIKA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

109      FABIAŃSKI ADAM            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

110      FABJANOWSKI ADAM     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

111      FELCZAK PRZEMYSŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

112      FERCIKOWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

113      FIDRYSIAK PIOTR Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

114      FIJAŁKOWSKI JAN           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

115      FIJOŁEK PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

116      FILIPCZAK STANISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

117      FLISIAK STANISŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

118      FLISIAK TOMASZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

119      FLORCZAK ALEKSANDER         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

120      FLORCZAK ANNA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

121      WODZYŃSKI PRZEMYSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

122      FLORCZAK MIROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

123      FLORCZAK TERESA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

124      FOLWARNIAK KRZYSZTOF       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

125      FRONTCZAK ANITA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

126      GABRJELCZYK ZBIGNIEW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

127      GABRYELCZYK JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

128      GACH KRZYSZTOF           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

129      GAJDA KAMIL        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

130      GAJDA SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

131      GAJEK JERZY         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

132      GAJEK MARIUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

133      GAJEWSKI MARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

134      GAJEWSKI MIROSŁAW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

135      GAJEWSKI PRZEMYSŁAW          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

136      GAJEWSKI ROMAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

137      GAJEWSKI STANISŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

138      GALANT DARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

139      GALANT IRENEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

140      GALANT TOMASZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

141      GAŁAJ MARIUSZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

142      GAŁAJ WALDEMAR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

143      GAŁUSA GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

144      GAŁUSA PIOTR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

145      GAŁUSA ZBIGNIEW         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

146      GARSTKA JACEK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

147      GARSTKA MACIEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

148      GARSTKA PIOTR    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

149      GASIK ALEKSANDER      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

150      GASIK JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

151      GASIK LESZEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

152      GASIK RAFAŁ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

153      GAWROŃSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

154      GAWRYSZCZAK JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

155      GĘBICKI ADAM     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

156      GŁADKI JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

157      GŁOWACKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

158      GOLIS MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

159      GOLIS RENATA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

160      GOŁĘBIEWSKI GRZEGORZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

161      GOŁĘBIEWSKI KRZYSZTOF      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

162      GORĄCY JACEK    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

163      GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

164      GÓRCZYŃSKI CZESŁAW            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

165      GÓRCZYŃSKI PIOTR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

166      GRALAK WŁODZIMIERZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

167      GRANOSIK LESZEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

168      GRAWENDER WALDEMAR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

169      GRENDYSZ TOMASZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

170      GRONOWSKI SŁAWOMIR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

171      GRUSZCZYŃSKA FILOMENA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

172      GRZELAK SŁAWOMIR     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

173      GUZ GRZEGORZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

174      GUZ MARIUSZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

175      GUZOWSKI ZDZISŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

176      HARĄŻKA BARTŁOMIEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

177      HARĄŻKA JAROSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

178      HARĄŻKA KRZYSZTOF   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

179      HOLEWA ALICJA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

180      HOLEWA MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

181      IGNACZAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

182      IMIOŁEK EDWARD           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

183      IWANIAK IRENA   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

184      JABŁOŃSKA CZESŁAWA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

185      JABŁOŃSKI JAN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

186      JABŁOŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

187      JABŁOŃSKI SŁAWOMIR  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

188      JAGNIĄTKOWSKI GRZEGORZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

189      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

190      JAKUBOWSKI ARTUR      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

191      JAKUBOWSKI GRZEGORZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

192      JAKUBOWSKI TOMASZ   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

193      JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

194      JANCZEWSKA WIOLETA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

195      JANCZEWSKI MAREK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

196      JANCZEWSKI TOMASZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

197      JANICKI DARIUSZ            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

198      JANICKI ROBERT  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

199      JANISZEWSKI TADEUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

200      JANKOWSKA-ZIEMLEWSKA JOLANTA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

201      JANKOWSKI JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

202      JANKOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

203      JANUS JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

204      JAROS ANDRZEJ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

205      JAROS ANNA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

206      JAROS DARIUSZ    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

207      JAROS JACEK         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

208      JAROS JERZY          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

209      JAROS JÓZEF          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

210      JAROS KAZIMIERZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

211      JAROS MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

212      JAROS PIOTR          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

213      JAROS PRZEMYSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

214      JAROS ZBIGNIEW Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

215      JAROSZEWSKI PAWEŁ     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

216      JĘDRZEJCZAK JACEK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

217      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

218      JÓŹWIAK JAROSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

219      JÓŹWIAK RENATA            Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

220      KABA ZBIGNIEW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

221      KACPERSKI PIOTR           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

222      KACPRZAK BOGDAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

223      KACPRZAK HELENA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

224      KACZMAREK ANNA        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

225      KACZMAREK BOGUMIŁA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

226      KACZMAREK MARCIN    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

227      KACZMAREK WOJCIECH           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

228      KACZOR BOGUSŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

229      KACZOR IRENEUSZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

230      KACZOR JACEK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

231      KACZOR JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

232      KACZYŃSKI WIESŁAW   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

233      KALBARCZYK JAN          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

234      KALETA DARIUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

235      KAŁEMBASIAK KAMIL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

236      KAMIŃSKA MARTA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

237      KAMIŃSKI KRYSTIAN     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

238      KAPUSTA ELEONORA      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

239      KARCZEWSKI ANDRZEJ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

240      KARDYNALSKI KRZYSZTOF    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

241      KARPIAK ANDRZEJ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

242      KARSKI WITOLD   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

243      KARWACKA ANETA          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

244      KATARZYŃSKI MAREK   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

245      KAZIMIERCZAK PAWEŁ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

246      KICIŃSKI JANUSZ Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

247      KITLIŃSKI ZDZISŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

248      KŁYS CZESŁAW     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

249      KŁYS-KOŁODZIEJCZYK MONIKA       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

250      KOCHANEK RYSZARD    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

251      KOŁACH KRZYSZTOF     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

252      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

253      KOŁACH STANISŁAW      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

254      KOŁACZYK BOGDAN      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

255      KOŁACZYK JAROSŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

256      KOŁACZYŃSKI MARIUSZ          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

257      KOŁODZIEJCZYK MACIEJ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

258      KOŁODZIEJSKI MAREK  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

259      KOŁODZIEJSKI MIROSŁAW       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

260      KOMINIAK MAREK          Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

261      KOMINIAK SŁAWOMIR   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

262      KOSNO KAROL      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

263      KOSTUSIAK ELIASZ         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

264      KOSZEWSKI KAZIMIERZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

265      KOTECKI MACIEJ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

266      KOTLIŃSKI ANDRZEJ      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

267      KOTLIŃSKI ROBERT        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

268      KOTULSKA AGNIESZKA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

269      KOTULSKI EUGENIUSZ  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

270      KOWALCZYK JAN Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

271      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

272      KOWALCZYK MAREK     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

273      KOWALSKA MIROSŁAWA           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

274      KOWALSKI KRZYSZTOF Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

275      KOWALSKI RAFAŁ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

276      KOWALSKI TOMASZ        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

277      KOWALSKI ZBIGNIEW    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

278      KOZŁOWSKI MAREK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

279      KRAKOWIAK JACEK       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

280      KRAKOWIAK RYSZARD Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

281      KRASKA SŁAWOMIR       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

282      KRASZKIEWICZ KRZYSZTOF   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

283      KRÓL ŁUKASZ       Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

284      KRÓLIKOWSKI KRZYSZTOF     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

285      GOŁĘBIEWSKI SŁAWOMIR        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

286      KRYSZTOFIAK MARZENA         Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

287      KUBACZYK HENRYK      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

288      KUBACZYK WOJCIECH  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

289      KUBACZYK ZDZISŁAW  Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

290      KUBIAK BOŻENA Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

291      KUBIAK DANIEL   Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

292      KUBIAK EMILIA    Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

293      KUBIAK KRZYSZTOF      Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

294      KUBIAK MARIUSZ           Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

295      KUBIAK KATARZYNA     Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

296      KUBIAK MIROSŁAW        Dotacja - SA.39937 (2014/X)*