Bedlno, dnia 09.05.2016 r.

271.6.2016
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie:” Remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych”.


Zawiadomienie o wyniku postępowania.


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych”

za najkorzystniejszą uznano ofertę należącą do Wykonawcy: Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów


Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach: Cena –96% ,Gwarancja- 0% największą liczbę punktów.


Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

42,97

4

46,99

2

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski , Micin 12, 99-314 Krzyżanów

96

0

96

  1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 12:32:04
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655014]

przewiń do góry