OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA

"Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno"

Gmina Bedlno informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 22.12.2015 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na "Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno" dokonano wyboru oferty złożonej przez:

TRANSPORT - HANDEL Janusz Wojda

99-400 Łowicz, ul. Podgórna 21

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty spełniająca wymogi Zamawiającego. Oferty nie zostały odrzucone, ani wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny

Łączna punktacja

1

DAMO Plus sp. z o.o. sp.k.

99- 400 Łowicz, ul. Małszyce 2 d/ 2e

1 cena- 74,98 %

2 czas – 20,00%

94,98 pkt

2

F.H.U."MIZIOŁEK" M. Miziołek

Sokół 1, 99-314 Krzyżanów

1 cena- 76,83%

2 czas – 10,00%

86,83 pkt

3

TRANSPORT - HANDEL Janusz Wojda

99-400 Łowicz, ul. Podgórna 21

1 cena- 80,00%

2 czas – 20,00%

100,00 pkt

4

"KOPER" SP.JAWNA

99- 400 Łowicz, Pilaszków 18

1 cena- 76,83%

2 czas – 20,00%

96,83 pkt

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania drogą pocztową zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Bedlno,

mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 08:11:06
  • Liczba odsłon: 176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry