Bedlno, dnia  08.07.2015 r.

271.5.2015

 

 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   nawierzchni  drogi w miejscowości  Mosiębrza.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                            „Wykonanie nawierzchni  drogi  Mosiębrza”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiebiorstwo –Transportowo-Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek ul. Kościuszkowców 16A, 09-500 Gostynin.

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryteriach: Cena –96% ,Gwarancja- 0%    największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

 

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski , Micin 12, 99-314 Krzyżanów

82,47

2

   84,47

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

94,99

0

  85,70

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.zo.o. ul. Kard.St. Wyszyńskiego 13,99-300 Kutno

89,37

0

  89,37

4.

Przedsiebiorstwo Transportowo –Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek ul. Kościuszkowców 16A, 09-500 Gostynin

96,00

0

  96,00

5.

TRANS-KAM Robert Kupis 95-010 Stryków, Stary Rynek 2m34

73,22

4

  77,22

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-30 12:16:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-30 12:16:30
  • Liczba odsłon: 176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry