GMINA BEDLNO

99-311 Bedlno 23 D, woj. łódzkie, pow. kutnowski, tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50 ogłasza przetarg nieograniczony na “ modernizację szamba przy budynku komunalnym w m. Plecka Dąbrowa gm. Bedlno”

 

Termin realizacji zadania - 10.11.2003 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 16.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pok.16.

Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2003 r. o godz. 09.00.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2003 r o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. 10.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest - Jadwiga Pawlak, tel. 282 17 62, w godz. 8.oo - 14.oo.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Bedlno, dnia 2003.09.29.

 

                                                                             WÓJT GMINY

                                                                    mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-14 13:15:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 10:34:35
  • Liczba odsłon: 573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655180]

przewiń do góry