Bedlno, dnia  08.06.2015 r.

271.04.2014

 

 

                                                                        Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

                                                                                    „FA-BUD”

                                                                                   Pniewo Małe 16

                                                                             99-311 Bedlno

                                                                      

 

 

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie   zadania pn:” Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych”.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                            „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki , 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium cena –96,00% największą liczbę punktów a przy kryterium gwarancja -0% -co stanowi łącznie -96,00%.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Punktacja w

kryterium gwarancja

Łączna punktacja

1.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki , 99-311 Bedlno, Pniewo Małe 16

 

96,00

0,0

  96,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-08 15:23:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 15:23:29
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655147]

przewiń do góry