SAMODZIELNE STANOWISKO ds. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- AGNIESZKA NOWICKA-WĘŻYŃSKA

tel. 282-17-76

kompetencje:

1.prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

2.przygotowywanie i doręczanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3.przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

4.przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

5.przygotowanie decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6.przygotowywanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

7.wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom potwierdzających dokonanie opłat wynikających z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

8.przygotowywanie w porozumieniu z Komisją ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Gminne go programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

9.prowadzenie dokumentacji Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

10.przygotowywanie sprawozdań dla Rady Gminy Bedlno z wykonania zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11.przyjmowanie zgłoszeń o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej,

12.przygotowywanie i doręczanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub

rozrywkowej,

13. prowadzenie ewidencji kart innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:55:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-13 09:37:52
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655843]

przewiń do góry