OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI   DROGI   GMINNEJ  W  M.  POTOK

 

                                                                

     Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie nawierzchni   drogi  gminnej w m.  Potok.

 

                                                                                       

                                                                                      

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                                         „wykonanie nawierzchni   drogi  gminnej w m.  Potok”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest: Firma Handlowo-Usługowa UNION –MACH     Łukasz Grzeszkowiak,   Krzyżanówek 11   99-314  Krzyżanów z ceną  brutto  45.886,63 zł

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

 

1.

 

 Firma Handlowo-Usługową UNION –MACH

 Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów

    100,00

  100,00

2.

 

Przedsiebiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

     72,42

   72,42

3.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”

Tomasz  Wacławski,  Micin  14,   99-314 Krzyżanów

     73,93

   73,93

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

 

    

   Bedlno, dnia  05.09.2014 r.

                                                      

                                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                                 mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-08 15:18:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 15:18:04
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry