WYKAZ

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców                              

 

 

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bedlno przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców – na okres trzech lat na cele rolne.   

 

L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Nr KW

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

239

0,2012

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa – 0,0236

R IIIb – 0,1776

Brak planu.

Uprawy rolnicze

2.

240

0,2008

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa-  0,1665

R IIIb – 0,0343

Brak planu.

Uprawy rolnicze

3.

241

0,2011

Bedlno Kamieniec

LD1K/00009632/4

R IIIa – 0,2011

Brak planu.

Uprawy rolnicze

4.

245/1

0,0493

Bedlno Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

5.

246

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

B-R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

6.

247

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

7.

254

0,0899

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa – 0,0068

R IIIb - 0,0831

Brak planu.

Uprawy rolnicze

8.

255

0,0899

Bedlno Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa - 0,0186

R IIIb – 0,0713

Brak planu.

Uprawy rolnicze

9.

262/1

0,0344

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIb

Brak planu.

Uprawy rolnicze

10.

256/1

0,0046

Bedlno

Kamieniec

LD1K/00024644/2

R IIIa – 0,0013

R IIIb – 0,0033

Brak planu.

Uprawy rolnicze

11.

219/2

0,1832

Plecka Dąbrowa

LD1K/00032916/9

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

12.

679

0,1927

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

R IIIa

Brak planu.

Uprawy rolnicze

13.

653

0,0756

Orłów Parcel

LD1K/00030991/4

Bp

Brak planu.