OGŁOSZENIE

o wyniku  przetargu nieograniczonego na „ Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla szkół podstawowych w Gminie Bedlno”

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania / odrzuceniu oferty/wykluczeniu

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na wykonanie zadania:    -”Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla szkół podstawowych w Gminie Bedlno”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę  Wykonawcy, którym  jest MAGIC GARDEN                   ul Wyszyńskiego 60A,    88-170 Pakość.

Oferta złożona przez w/w  Wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena-100% największą ilość punktów.

Poniżej Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty spełniające wymagania  wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nroferty

Nazwa , siedziba  i adres wykonawcy

  Punktacja w                                                                    kryterium                cena

Łączna punktacja

1

AWIS Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106, 20-230Lublin

51,03

51,03

2

P.P.HU. „MEVIUS” Mateusz Cichowski,21-050 Piaski, Majdan Brzezicki 42

 

56,23

56,23

3

FreeKids s .c .,A .Gąsiorek, Z. Andruszewski,  Trzęsowice 32,            55-106 Zawonia

50,67

50,67

4

 NOVUM, Wyposażenie Placów zabaw, Sławomir Chmieliński Grom 36,   12-130 PASYM

 

 

 

67,4

67,4

5

MAGIC GARDEN, Daniel Gacek, Wyszyńskiego 60A,              88-170Pakość

100

100

 

 

 

 

1      Zamawiający jednocześnie informuje,iż odrzucono 1 ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J.Oziębło, 77-500 Jarosław, ul.Kolaniki 19. Treść oferty nie odpowiada tresci SIW.

2.     Wykonawcy wykluczeni-jedna oferta firmy:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J.Oziębło, 77-500 Jarosław, ul.Kolaniki 19. Treść oferty nie odpowiada tresci SIW.

3.     Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 zawrze umowę w sprawie zamówienia  publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania pocztą     zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.                                                                          

                                                                                              WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

                                                                                                   Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Kubica
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-12 08:52:12
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661523]

przewiń do góry