OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  DROGI   SZEWCE  NAGÓRNE – SZEWCE WALENTYNA

     Dotyczy:  przetargu   nieograniczonego   na  remont   drogi  Szewce Nagórne- Szewce 

     Walentyna.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                          Remont  drogi    Szewce Nagórne- Szewce   Walentyna”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym  jest:  Przedsiębiorstwo Transportowo-  Usługowe  „TRANS – US”,  Leszek  Pieniążek,  09- 500  Gostynin, ul. Kościuszkowców 16A

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryte- rium cena

Łączna punktacja

1.

 

„KRUSZYWOSORT”Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka,26-600 Radom ul. Marglowa 83

  97,41

  97,41 

3.

 

„TRANS – KAM” Robert Kupis

95-010  Stryków,   Stary  Rynek  2 m 34

  87,72

  87,72

4.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

  81,62

  81,62

5.

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

  93,80

  93,80

6.

 

Przedsiebiorstwo  Transportowo-Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek, 09-500  Gostynin,  ul. Kościuszkowców 16A

  100,00

  100,00

7.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”

Tomasz  Wacławski,  Micin  14,   99-314 Krzyżanów

   90,04

  90,04

  

 1.    Wykluczono następujących wykonawców: Firma Handlowo-Usługową UNION –MACH

       Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów  na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 i 

       6  Wykonawca został wykluczony w związku z niekompletnym  wypełnieniem kosztorysu

       ofertowego. Brak cen jednostkowych uniemożliwiło  sprawdzenie prawidłowości obliczenia

       wartości zadania.

 2.   Odrzucono następujące oferty:   odrzucono  jedną  ofertę   Firmy Handlowo-Usługowej 

       UNION –MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów

  3.   Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  

       zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania 
       drogą  pocztową  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

 

 

 

Bedlno, dnia 05.06.2014 r.                                       

                                                                                                     Wójt  Gminy
                                                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-06 08:42:00
  • Liczba odsłon: 196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655193]

przewiń do góry