OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU NA  REMONT   DROGI   W   PNIEWIE         
Dotyczy:  przetargu   nieograniczonego   na  remont   drogi  w  Pniewie.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

                                                           „Remont  drogi   w  Pniewie ”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”  Tomasz Wacławski,  Micin 14,  99-314  Krzyżanów

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w kryte- rium cena

Łączna punktacja

1.

 

„KRUSZYWOSORT”Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka,26-600 Radom ul. Marglowa 83

  94,13

 94,13 

2.

 

„TRANS – KAM” Robert Kupis

95-010  Stryków,   Stary  Rynek  2 m 34

  85,71

  85,71

3.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

  80,23

  80,23

4.

Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard.  St. Wyszyńskiego  13, 99 – 300  Kutno

  87,34

  87,34

5.

 

Przedsiębiorstwo  Transportowo-Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek, 09-500  Gostynin,  ul. Kościuszkowców 16A

  93,55

  93,55

6.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”

Tomasz  Wacławski,  Micin  14,   99-314 Krzyżanów

  100,00

 100,00

 

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

      3.    Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  
            zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania 
            drogą  pocztową  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

   

 

 

  Bedlno, dnia 05.06.2014 r.

                                                                                                      Wójt  Gminy
                                                                                          mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-06 08:37:34
  • Liczba odsłon: 191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1664936]

przewiń do góry