OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  POPRZEZ  MODERNIZACJĘ  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  ORŁÓW - KOLONIA

 

 271.3.2014

  Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości   Orłów - Kolonia.

                                                                                

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

      „remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości   Orłów - Kolonia”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,  którym  jest:   Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Usługowe  „GOSPIN”  Sp. z o.o.  ul.  Płocka  46,  09-500  Gostynin

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

P.H.U.  „BUD – MAR” Marzanna  Janiszewska

98-210  Sieradz 2,  Dzigorzew  37A

    87,94

 

    87,94

 

2.

ADMAR s.c.  Mariusz Kuźma,  Adam  Kędziora

 99-400  Łowicz,  ul.  Klickiego  110/112

    86,90

 

    86,90

 

3.

„TOM – BUD”  Tomasz Mroczkowski

99-434  Domaniewice  ul.  Sosnowa 3

    96,82

 

    96,82

 

4.

Firma  Budowlana  TWOJA CHATA

95-070  Aleksandrów  Łódzki,  ul.  Przejazd  7

    66,36

 

    66,36

 

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o.

ul. Płocka  46,  09-500  Gostynin

   100,00

 

   100,00

 

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem  lub  drogą elektroniczną   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono  żadnego wykonawcy 

 

  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty    

                                                                                                                                                         

                                                                                 

Bedlno, dnia  04.06.2014 r. 
                                                                                          Wójt  Gminy
                                                                              mgr inż. Krzysztof  Kołach

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 14:18:58
  • Liczba odsłon: 191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry