OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  DROGI   W    KAMILEWIE

 

                                                                

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  remont  drogi  w  Kamilewie.

 

                                                                                       

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

                                                  „Remont   drogi   w  Kamilewie”

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  „ROLBUD”  Tomasz  Wacławski,  Micin  14,  99-314  Krzyżanów

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy  złożyli  oferty  wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

 

1.

 

Przedsiębiorstwo  Transportowo-Usługowe „TRANS – US” Leszek Pieniążek, 09-500  Gostynin,  ul. Kościuszkowców 16A

    98,15

  98,15

2.

 

Zakład   Robót   Inżynieryjnych
62-600  Koło,  ul.  Żeromskiego  101

    63,46

  63,46

3.

 

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych  Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13,  99-300  Kutno

    99,42

  99,42

4.

 

„TRANS – KAM” Robert Kupis

95-010  Stryków,   Stary  Rynek  2 m 34

    91,76

  91,76

5.

 

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

    83,15

  83,15

6.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROLBUD”

Tomasz  Wacławski,  Micin  14,   99-314 Krzyżanów

  100,00

 100,00

 

  1. Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  faksem   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

 

 

    

   Bedlno, dnia  02.06.2014 r.

                                                      

                                                                                                            Wójt  Gminy
                                                                                                   mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-02 14:46:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-02 14:46:05
  • Liczba odsłon: 189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry