271.3.2014                                                                              Bedlno, dnia 14.05.2014 r.  

 

 

 

                              Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  nieograniczonego

              na „Remont  poprzez  modernizację świetlicy  wiejskiej  w miejscowości 

                                                          Orłów - Kolonia” 

 

 

 

 

           Wójt  Gminy   Bedlno   informuje,  że   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia publicznego,   prowadzone   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  poniżej   5.186.000 EURO   na zadanie: „Remont  poprzez  modernizację świetlicy  wiejskiej  w miejscowości 

Orłów - Kolonia”    zostało  unieważnione  na  podstawie  art.  93  ust. 1 pkt. 4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień   publicznych tj.  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa   kwotę,  którą  zamawiający   przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia.

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-14 12:52:11
  • Liczba odsłon: 205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655315]

przewiń do góry