GMINA BEDLNO

99-311 Bedlno 23 D, woj. łódzkie, pow. kutnowski,

tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50

ogłasza przetarg nieograniczony na “ modernizację

i przebudowę kanalizacji sanitarnej w m. Plecka Dąbrowa

gm. Bedlno”

Termin realizacji zadania - 31.08.2003 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 16.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pok.16.

Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2003 r. o godz.

09.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2003 r o godz. 10.00

w siedzibie Zamawiającego, pok. 10.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest - Jadwiga Pawlak,

tel. 282 17 62, w godz. 8.oo - 14.oo.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji

krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Bedlno, dnia 2003.07.14.                                        WÓJT GMINY

                                                                 mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 11:59:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-29 12:14:41
  • Liczba odsłon: 628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry