GMINA BEDLNO

 

99-311 Bedlno 23D, woj. Łódzkie, pow. kutnowski, tel. 024 282 14 23, fax 024 282 17 50  ogłasza przetarg nieograniczony na “przebudowę drogi  gminnej nr 26 w m. Bedlno-Kamieniec gm. Bedlno” o  długości 686 mb, szer. 3,00 m.

Termin realizacji zadania - 10.09.2003 rok.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 40 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 16.

Wadium w wysokości 1.000,00 zł.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pok. 16.

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2003 r. o godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2003 r o godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego, pok. 10.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest - Jadwiga Pawlak, tel. 282 17 62, w godz. 8:00 - 14:00.

 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Bedlno, dnia 2003.07.14.

                                                                           WÓJT GMINY

                                                                  mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-28 14:38:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 10:37:55
  • Liczba odsłon: 525
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661544]

przewiń do góry