GMINA BEDLNO

 


99-311 Bedlno 23 D, woj. Łódzkie, pow. Kutnowski, tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50  ogłasza przetarg nieograniczony na “ przebudowę drogi  gminnej nr 29 w m. Bedlno - Kamieniec gm. Bedlno o długości 440 mb, szer. 3,00 m.

Termin realizacji zadania - 10.09.2003 rok.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia ( 40 zł + VAT) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 16.

Wadium w wysokości 1.000,00 zł

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bedlno, pok. 16.

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2003 r. o godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.08.2003 r o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego, pok. 10.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest - Jadwiga Pawlak, tel. 282 17 62, w godz. 8:00 - 14:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Bedlno, dnia 2003.07.14

                                                                             WÓJT GMINY

                                                                     mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-28 14:34:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 10:38:29
  • Liczba odsłon: 943
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1664859]

przewiń do góry