OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  ZAKUP  MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REMONTY  OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY

 

271.6.2013                                                                            

 

                                                                                                

 

Dotyczy: przetargu  w  trybie przetargu nieograniczonego  na zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy.                                                                                        

 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

    „ zakup materiałów budowlanych, przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy ”

Za  najkorzystniejszą   uznano  ofertę   Wykonawcy,    którym   jest:  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo  Budowlane  „BUD-REM”,  Gołębiew  Nowy  39,   99-300  Kutno

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający  podaje  nazwy  wykonawców,  którzy  złożyli  ważne  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

„PALIBUD”  Piotr  Jagiełło,    Skład  Opałowy  i Mat. Budowlanych
  ul. Wł.  Jagiełły  81,    99-319  Dobrzelin  

 

 162,57

 

   162,57

2.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane „BUD-REM”

Gołębiew Nowy 39,  99-300  Kutno

 300,00

   300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  pocztą  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

  1. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej  oferty

 

 

Bedlno, dnia  21.05.2013 r.

                                                                        Wójt  Gminy

                                                                   mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-23 12:40:15
  • Liczba odsłon: 184
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661567]

przewiń do góry