271.6.2013                                                                            Bedlno, dnia 06.05.2013 r.   

 

 

 

  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu   nieograniczonego

  na „Zakup    materiałów     budowlanych   przeznaczonych na   remonty  

obiektów   stanowiących   własność   Gminy   Bedlno”  

 

 

 

 

              Wójt   Gminy    Bedlno     informuje,   że     postępowanie   o   udzielenie   zamówienia publicznego,    prowadzone     w    trybie    przetargu    nieograniczonego   poniżej    200.000 EURO     na zadanie: „Zakup    materiałów     budowlanych   przeznaczonych na   remonty   o biektów   stanowiących   własność   Gminy   Bedlno”   zostało   unieważnione   na   podstawie   art.   93   ust. 1 pkt 1   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004 r.   Prawo zamówień    publicznych tj. nie   złożono   żadnej   oferty    nie podlegającej   odrzuceniu.  

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                          mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-08 08:22:15
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry