OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  POPRZEZ  MODERNIZACJĘ  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  PLECKA   DĄBROWA

 

                                                                                                                        

271.4.2013

 

                                                                                                                     

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości   Plecka  Dąbrowa.                                                                                

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

      „remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Plecka  Dąbrowa”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,  którym  jest:   Przedsiębiorstwo  Budowlane „BUD-REM”   99-300  Kutno,  Gołębiew  Nowy  39,   z  ceną   brutto  25.463,73   zł.

(słownie:  dwadzieścia  pięć  tysięcy  czterysta sześćdziesiąt  trzy   złote  73/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Górnicza 30/36, 91-765  Łódź

 

290,31

 

 290,31

2.

„MIG-MA” Sp. z o.o.
ul. Barlickiego  15,  99-320  Żychlin

 

230,19

 

230,19

3.

„TOM-BUD” Tomasz  Mroczkowski

99-434  Domaniewice,  ul.  Sosnowa  3

 

246,90

 

246,90

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „BUD-REM”

Gołębiew  Nowy 39,  99-300  Kutno

 

300,00

 

300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  droga  pocztową   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.

 

  1. Wykluczono następujących wykonawców:   nie wykluczono  żadnego wykonawcy.

  2. Odrzucono następujące oferty:  nie  odrzucono  żadnej  oferty

 

Bedlno, dnia  27.03.2013 r.

  

                                                                                    Wójt  Gminy  Bedlno
                                                                                   mgr inż. Krzysztof  Kołach  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-28 08:52:27
  • Liczba odsłon: 210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661562]

przewiń do góry