OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  REMONT  POPRZEZ  MODERNIZACJĘ  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  MIEJSCOWOŚCI  SZEWCE  NADOLNE

 

    271.3.2013

                                                                                                                                                           

                                                                                 

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego  na  remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Szewce  Nadolne.

                                                                           

Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

      „remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Szewce  Nadolne”

 

Za najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,  którym  jest:   „MIG-MA” Sp. z o.o.
ul. Barlickiego  15,  99-320  Żychlin,   z  ceną   brutto  27.381,70  zł.

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy  trzysta  osiemdziesiąt  jeden   złotych  70/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Górnicza 30/36, 91-765  Łódź

 

215,40

 

 215,40

3.

Zakład  Remontowo-Budowlany  Józef  Melka

ul.  Wiosenna 49,  99-300  Kutno

 

273,96

 

273,96

4.

Wielobranżowe  Przedsiębiorstwo REM-BUD SPYCHAŁA sp.j.

ul. F. Chopina 4, 99-300  Kutno

 

227,13

 

227,13

5.

„MIG-MA” Sp. z o.o.
ul. Barlickiego  15,  99-320  Żychlin

 

300,00

 

300,00

6.

ADMAR s.c.  Mariusz Kuźma,  Adam  Kędziora

Bobrowniki 31,  99-418  Bełchatów

 

219,39

 

219,39

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o.

ul. Płocka  46,  09-500  Gostynin

 

165,63

 

165,63

8.

Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX  Marek Kierlańczyk

ul.  Łowicka  127,  96-100  Skierniewice

 

286,23

 

286,23

 

  1. Zamawiający  informuje,   iż  zgodnie  z  art.  94  ust. 1 pkt. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania  droga  pocztową   zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.
  1. Wykluczono następujących wykonawców:   P.H.U. „BUDOMAX”  Wojciech  Przybylski

ul. Langenfeld  10,  09-500  Gostynin na  podstawie   art.  24  ust. 2  pkt. 2 Wykonawca  został wykluczony, ponieważ  w  terminie  składania  ofert  nie  wniósł  wadium.


  1. Odrzucono następujące oferty:  :   P.H.U. „BUDOMAX”  Wojciech  Przybylski

ul. Langenfeld  10,  09-500  Gostynin na  podstawie   art.  24  ust. 2  pkt. 2 – w  związku z  nie  wniesieniem  wadium w  terminie  składania  ofert,  ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznano  za  odrzuconą.

 

 

Bedlno, dnia  27.02.2013 r. 
                                                                                          Wójt  Gminy
                                                                              mgr inż. Krzysztof  Kołach

  

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-27 14:27:37
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry