Bedlno, dnia 13.02.2013 r.

271.3.2013

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ  Nr 1

 Dotyczy:   postępowania  o  udzielenie   zamówienia   publicznego  w  trybie  przetargu         nieograniczonego  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w                  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień                 publicznych  na

„Remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Szewce  Nadolne.

Na  podstawie  art.  38  ust. 1   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  informuje,  że w  dniu  12.02.2013r.,  wpłynęło  zapytanie   o  następującej  treści:

Pytanie:

1.Poz. 7 – jaką blachę trapezową przyjąć do wyceny: czy wysokość fali T-18, T-30
              -  jaką  grubość  blachy  należy  przyjąć  do  wyceny
              -  jaki  kolor  blachy  trapezowej
   Wymienione  informacje  mają  wpływ  na cenę  blachy  trapezowej.

 2. Czy do kalkulacji na  łacenie z poz. 6 należy przyjąć rozstaw łat 120 cm ujęty w poz. 7, czy pozostawić  rozstaw  z poz. 6 co 16 cm?

3.Czy w kalkulacjach  należy  przyjąć kontr łaty?

 4.Czy w kalkulacjach  należy  uwzględnić:
    a/ haki  rynnowe,  b/denka  rynnowe,  c/ łączniki  rynnowe, d/ sztucery,  e/ kolana,
    f/ obejmy z hakami do rur ø 150,  g/ wyloty  do rur ø150.

Odpowiedź:
Ad. 1. Należy  przyjąć  blachę  trapezową  profil – T35,  powłoka ocynkowana,  grubość
 0,5 mm.

Ad.2. i Ad.3.  W poz. 6  przyjąć  zgodnie  z  katalogiem nakładów  rzeczowych  łaty
 i  kontr łaty  iglaste  nasycone kl. II zużycie  0,01 m³/m².

Ad.4. W poz. 11 i 12  należy  uwzględnić   wykonanie  systemu  odwodnienia  dachu.

 Do  wiadomości:
-  wszyscy  uczestnicy  postępowania

  

                   Wójt  Gminy
                       mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 12:15:36
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry