OGŁOSZENIOE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 W GMINIE BEDLNO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 grudnia 2012 roku, zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych  na :
 „ Przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bedlno” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 4 złożonej przez :

 

Marzena Pędziwiatr CENTRUM EDUKACJI „OŚWIATA”

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 22.

 

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała przy kryterium cena - 100%, najwyższą liczbę punktów.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło sześć ofert spełniających wymogi Zamawiającego.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty w w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna punktacja

1

HARMONIA ul. Czerniakowska 34/3

00-714 Warszawa.

 

 

   56,05

 

 56,05

2

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Plac Inwalidów 10,

01-552 Warszawa

FRDL-Regionalne Centrum w Łodzi

u. Rewolucji 1905r. Nr 9, 90-273 Łódź.

 

 

 

 

  46,71

 

 

 

 46,71

3

Małopolskie Centrum Profilaktyki

Sebastian Cienkosz, ul.Wadowicka 12 30-415 Kraków.

 

 

  185,52

 

 185,52

4

Marzena Pędziwiatr

CENTRUM EDUKACJI „OŚWIATA”

97-300 Piotrków Trybunalski,

ul. Słowackiego 22.

 

 

 

  300

 

 

 300

5

Centrum Kształcenia Biznesu Sp.z o.o

ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice.

 

 

 137,90

 

 137,90

6

 

Instytut Konsultantów Europejskich

62-800 Kalisz, ul. Stanisława Wyspiańskiego 41.

 

 72,17

 

 72,17

 

 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem za potwierdzeniem odbioru  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2. Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Bedlno, dnia 2012.12.11

                                                                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Bedlnie

Lidia Szymańska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-13 09:58:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-13 09:58:24
  • Liczba odsłon: 208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665069]

przewiń do góry