ZMIANA     OGŁOSZENIA    O    WYNIKU     POSTĘPOWANIA    W    TRYBIE    PRZETARGU     NIEOGRANICZONEGO  NA  WYKONANIE „REMONTU  DROGI  ORŁÓW  PARCEL”

  Działając  na  podstawie  art.  94  ust.  3  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych   (tekst   jedn.   Dz. U.  z  2010 roku   Nr  113,  poz.  759  z  póź.  zm.)   Gmina    Bedlno  informuje,    po  uwzględnieniu  przesłanek  przewidzianych  w  w/w  przepisie dokonano  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny 
i  badania  tj. oferty  nr  3  złożonej  przez:
                      Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe      „FA-BUD”  Michał  Nowacki
                       Pniewo  Małe 16, 99-311  Bedlno

 

Bedlno, dnia 10.10.2012 r.
                                                                                     Wójt  Gminy  Bedlno
                                                                                  mgr inż. Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-11 12:25:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 12:25:36
  • Liczba odsłon: 197
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662585]

przewiń do góry