OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA BUDOWĘ STUDNI  GŁĘBINOWEJ

W GŁUCHOWIE   WYKONANIE  OBUDOWY  STUDNI   GŁĘBINOWEJ   ORAZ  PRZYŁĄCZA  WODOCIĄGOWEGO  I  ELEKTRYCZNEGO   ZWIĄZANEGO  Z WŁĄCZENIEM    NOWEJ    STUDNI   NA  TERENIE   SUW  W  MIEJSCOWOŚCI  GŁUCHÓW                                                                                               
                                                                                                   

   271.14.2012

                                                                           

                                                                     

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  Budowy  studni  głębinowej w  Głuchowie – wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego związanego  z  włączeniem  nowej  studni  na  terenie  SUW  w  miejscowości  Głuchów.

 

             Zawiadomienie o wyniku  postępowania/odrzuceniu /wykluczeniu 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa  studni  głębinowej  w  Głuchowie - wykonanie  obudowy  studni  głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem nowej  studni na  terenie  SUW  w  miejscowości  Głuchów.

 

Za  najkorzystniejszą  uznano  ofertę  Wykonawcy,   którym   jest:   Zakład Studniarski  Leopold  Śmiałkowski ,  ul. Hortensji  28,    91-480  Łódź,   z  ceną   brutto  91.908,20  zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt  jeden  tysięcy  dziewięćset  osiem  złotych  20/100).

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i  porównania  złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

kryterium cena

1.

 

Zakład  Wiertniczy  Marek  Rybicki

ul. Wysockiego 9,  96-300  Żyrardów

  291,81

2.

Zakład Studniarski Leopold  Śmiałkowski

ul. Hortensji  28,   91-480  Łódź

   300,00

 

  1. Zamawiający  informuje,     zgodnie  z  art.  94  ust. 2   zawrze   umowę   w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem  terminu  (wynikającym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) z uwagi na fakt,  że  żadna  oferta  nie  została  odrzucona ( art. 94  ust. 2 pkt. 3), Zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  przekazane    faksem.

 

  1. Odrzucono następujące oferty:     nie odrzucono żadnej oferty.

  

  1. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

Bedlno, dnia 26.09.2012 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-27 10:35:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-27 10:35:27
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661794]

przewiń do góry