271.14.2012                                                         Bedlno, dnia 08.08.2012 r.  

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  nieograniczonego

na „Budowę studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie obudowy  studni głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem  nowej   

 studni na  terenie  SUW  w  miejscowości  Głuchów”.

 

 

 

 

 

 

           Gmina   Bedlno   informuje,  że   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia publicznego,   prowadzone   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  poniżej   5.000.000 EURO   na zadanie: „Budowa studni głębinowej w Głuchowie - „wykonanie obudowy  studni głębinowej  oraz  przyłącza  wodociągowego  i  elektrycznego  związanego  z  włączeniem  nowej  studni na  terenie  SUW  w  miejscowości  Głuchów”   zostało  unieważnione  na  podstawie  art.  93  ust. 1 pkt 4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień   publicznych tj. cena  najkorzystniejszej  oferty przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zadania.  

 

 

                                                                                                  Wójt  Gminy
                                                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-08 14:23:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 14:23:31
  • Liczba odsłon: 190
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry